Een economie
in bloedvorm

De sportsector ondergaat een grondige transformatie en blijft snel groeien, doordat steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk sport is voor de gezondheid en het algemene welzijn, en ook dankzij de diversificatie en de groei van het aantal sporters. Bovendien ontstaan door digitaliseringstrends en technologische innovaties nieuwe sporttakken, waardoor de benaderbare wereldwijde markt steeds groter wordt.

De sporteconomie vertegenwoordigt 2% van het mondiale bbp en de groei ervan wordt voor de komende 3 tot 5 jaar op 6% per jaar geraamd. De gezinsuitgaven stijgen immers voortdurend en er wordt nog heel weinig gebruikgemaakt van toestellen, vooral in de groeilanden. Momenteel boekt de sportmarkt wereldwijd een omzet van 800 miljard dollar en verschaft hij werk aan 5 miljoen mensen, waarvan 450.000 in Frankrijk (bron: PwC, Deloitte, INSEEC-Sport, 2019). De sportsector vertoont dus een dynamiek die wordt aangestuurd door groei voor de lange termijn.

Sport,
een zwaargewicht
in de economie

$ 800 miljard


Totale waarde van de sportmarkt

2 %


van het wereldwijde bbp wordt gegenereerd door sport

+6 %


Geraamde groei voor de komende 3 tot 5 jaar

5 miljoen


Jobs in de sportsector wereldwijd

Een speeltuin
voor innovatie,
in het hart van de
maatschappelijke
veranderingen

Sport is een belangrijke economische uitdaging, zowel door de welvaart die erdoor ontstaat als door de positieve externe effecten ervan.

Sport is iets van alle generaties en sociale klassen, het is een manier om educatieve waarden door te geven en om de integratie en de sociale diversiteit te bevorderen. Het is ook een innovatief inclusiemiddel en een hefboom om bepaalde regio's te dynamiseren.

Bovendien wordt er steeds meer gesport. Die dynamiek valt enerzijds te verklaren door nieuwe motivatie in verband met de gezondheid en het contact met de natuur terugvinden, en anderzijds door de ontwikkeling van de stadsmobiliteit, waarbij klimaatvriendelijkere vervoersmiddelen de voorkeur krijgen.

Ten slotte versnellen innovatie en de technologische ontwikkelingen de ingrijpende transformatie van die economie, met nieuwe praktijken, een breder profiel van sportbeoefenaars en nieuwe consumptiemethodes, namelijk meer geconnecteerde toepassingen en in community's.

Sport
als winnende strategie

In de sporteconomie is een omwenteling aan de gang onder impuls van innovatie, digitale technologie, maatschappelijke veranderingen en nieuwe consumentengewoonten. Daardoor biedt ze een zichtbare groeidynamiek en de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de economie vanuit een niet-financieel perspectief.

Die dynamiek heeft gevolgen voor een breed scala van investeringen. Er zijn vier sectoren die eruit springen. De eerste is prestatiebevordering, via innovaties (geconnecteerde horloges, hartslagmeters) en voedingshygiëne (probiotica, voedingssupplementen). Daarna volgen sportmateriaal en -uitrustingen (accessoires, sportkleding), gevolgd door sportinfrastructuur en -organisaties, zoals stadions, fitnessruimtes, maar ook sponsoring en evenementen. De laatste sector strekt zich uit tot digitale consumptie, met name via de snelle opkomst van e-sports en onlineplatforms.

Door te beleggen in sport kunt u dus een blootstelling nemen aan een breed en heel gediversifieerd universum met sectoren die amper gecorreleerd zijn.

Tal van
groeikatalysatoren

Dit thema telt heel wat groeikatalysatoren.

Sport wordt een steeds belangrijker onderdeel van de sociale en gezondheidsplannen die overheden opmaken en wordt nog gestimuleerd door de snelle bewustwording als gevolg van de gezondheidscrisis. Vooral in de groeilanden dragen ook de stijging van de koopkracht en de ontwikkeling van de infrastructuur bij aan de expansie van die economie.

Die versnelling valt met name te verklaren door de nieuwe praktijken en de verbreding van het spectrum van sportbeoefenaars (meer oudere sporters en vrouwen, bijvoorbeeld).

Ook technologische innovatie speelt een belangrijke rol als facilitator van sportactiviteiten. Door de digitalisering zijn er heel wat geconnecteerde toestellen op de markt en ontstaan er toepassing die onze relatie met sport radicaal veranderen. Die kunnen de prestaties verbeteren of meer gelegenheden scheppen om te sporten, bijvoorbeeld op afstand.

Al die verschillende katalysatoren geven de sportwereld van de toekomst mee vorm.

Bron: Mandarine

Een oplossing
buiten competitie

Om beleggers te helpen een blootstelling te nemen aan de groei die de sporteconomie genereert, heeft Mandarine Gestion de strategie Mandarine Global Sport ontwikkeld, een aandelenfonds dat inspeelt op de groei- en innovatiedynamiek van ondernemingen die minstens 30% van hun omzet in die sector behalen. Mandarine Global Sport selecteert uit zijn brede en gediversifieerde beleggingsuniversum de (naar onze mening) beste ondernemingen, van alle kapitalisaties en uit de hele wereld.

Mandarine Global Sport hanteert financiële en niet-financiële criteria om de kwaliteit van ondernemingen en de duurzaamheid van hun groei te valideren. Deze strategie heeft ook het ISR-label van de Franse overheid gekregen als erkenning voor de verantwoorde aanpak.

Actualités sur le même sujet

Blijf in contact
Les Paroles d'Expert
Le point mensuel sur les fonds
Les Valeurs Liquidatives
Particulier
CGP
Institutionnel
Cookies