De uitdagingen van
de energie- en milieutransitie

De klimaatverandering, het verdwijnen van de biodiversiteit, de uitputting van de natuurlijke rijkdommen, de vermindering van het energieverbruik, de beperking van de uitstoot van broeikasgassen enzovoort: de milieu-uitdagingen waar de wereld voor staat, zijn legio. Het begrip ecologische transitie omvat een aantal principes en praktijken om ons economische en sociale model te laten evolueren naar een duurzaam en koolstofarm model dat is aangepast aan die uitdagingen voor de 21e eeuw.

De energietransitie is een van de belangrijkste onderdelen in de ecologische transitie, aangezien energie inherent is aan tal van menselijke activiteiten. Door onze ontwikkelingsmodellen en doordat we al heel lang geen rekening houden met de beperkingen van onze planeet, stevenen we regelrecht af op een ecologische ramp. We moeten onze productie- en consumptiepatronen dan ook dringend herzien. Het concept transitie houdt ook in dat er een zekere tijd nodig is om de economie om te vormen en over te schakelen op een energiesysteem dat efficiënt gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen.

Waarom is
de transitie
nu al
mogelijk?

De transitie die nodig is om de strijd tegen de opwarming van de aarde aan te gaan, kunnen we nu al starten. Er zijn immers heel wat obstakels uit de weg geruimd om de transformatie van onze economieën mogelijk te maken.

Mensen zijn zich al bewust van de klimaatcrisis: volgens een enquête van het instituut BVA is het momenteel de grootste bekommernis van 47% van de Europeanen. Aangezien politieke wil hand in hand gaat met de wens van de burger, wordt de energie- en milieutransitie (EMT) geïntegreerd in relance- en ontwikkelingsplannen, met name in de Europese Unie, China en de Verenigde Staten. De Europese Unie loopt vooruit op de rest van de wereld en heeft zich voorgenomen om tussen 2021 en 2027 jaarlijks minstens 25% van de begroting te investeren in de EMT. Tegelijk heeft het Europees Parlement samen met wetenschappers gewerkt aan de goedkeuring van de taxonomie, een nieuwe wet over duurzame investeringen, die het mogelijk moet maken om kapitaal naar 'eco-activiteiten' te kanaliseren.

Anderzijds zet de energietransitie ondernemingen ertoe aan zich te vernieuwen en nieuwe modellen te implementeren om te innoveren en energiediensten te ontwikkelen die een antwoord bieden op de ecologische behoeften en uitdagingen.

De vier uitdagingen
van de energie-
en milieutransitie

Beter

consumeren


energie

besparen

Minder fossiele brandstoffen, minder transport, meer thermisch comfort, meer efficiëntie in de industrie.

Anders

produceren


het milieu

beschermen

Meer lokale hulpbronnen, meer hernieuwbare energie, minder afval.

De economie

aanzwengelen


jobs scheppen

voor de toekomst

Nieuwe vakgebieden op middellange en lange termijn.

Innovatie

financieren


anders

sparen

Sparen als bijkomende financieringsbron voor projecten om de EMT te ondersteunen.

Waarom zou u beleggen in de energie- en milieutransitie?

Beleggen in de EMT betekent bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde door uw spaargeld te beleggen in fondsen die die doelstelling centraal hebben staan in hun beleggingsproces. Het doel is de actoren van de klimaattransitie te ondersteunen met investeringen in projecten die dat proces ondersteunen.

Die actoren van de transitie zijn actief in sectoren die zijn opgenomen in de Europese taxonomie, zoals schoon transport, hernieuwbare energie, afvalbeheer en ecologisch beheer van natuurlijke rijkdommen; stuk voor stuk activiteiten die ook beleggingskansen scheppen, omdat het veelbelovende thema's zijn met groeiniveaus die wij interessant achten.

Veelbelovende
thema's

Er bestaan heel wat beleggingsthema's rond schone energie en het milieu die een innovatiedynamiek impliceren die noodzakelijk is om de strijd tegen de klimaatverandering aan te kunnen. Door in die thema's te beleggen, steunen wij de leiders op die ontluikende markten, waarin sommige spelers zich echt weten te onderscheiden door hun technologie, hun knowhow en hun innovatievermogen.

En zoals Joseph Stiglitz en Oxford University hebben aangetoond, ten slotte, is investeren in de transitie op middellange en lange termijn de beste manier om onze economieën nieuw leven in te blazen en werkgelegenheid te scheppen.*

*Bron: Oxford University - Will COVID fiscal recovery packages accelerate progress on climate change, prof. Nicholas Stern, prof. Joseph Stiglitz en Dimitri Zenghelis.

Source : Mandarine, thématiques à date, susceptibles d’évolution.

Hoe kunt u beleggen in de energie-
en milieutransitie?

Om op de juiste manier te beleggen in de energie- en milieutransitie, kiest u in de eerste plaats voor een fonds met Greenfin-label. Dat werd ontwikkeld door de overheid en waarborgt de transparantie en het ecologische engagement van financiële producten. Het label certificeert groene fondsen en wordt zo een benchmark voor zowel financiële professionals als beleggers.

Om beleggers te helpen een blootstelling te nemen aan de groeidynamiek die voortvloeit uit de EMT, hebben wij een strategie ontwikkeld onder het label Greenfin (Frankrijk) en Towards Sustainability (België), die focust op ondernemingen die zich actief bezighouden met 'eco-activiteiten' die zijn opgenomen in de Europese taxonomie (met strikte uitsluiting van in het bijzonder alle fossiele brandstoffen en kernenergie) en die er een geëngageerde klimaataanpak op nahouden (met ambitieuze en coherente doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, met de bedoeling de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2° te houden).

Actualités sur le même sujet

Blijf in contact
Les Paroles d'Expert
Le point mensuel sur les fonds
Les Valeurs Liquidatives
Particulier
CGP
Institutionnel
Cookies